Get American Netflix

How to watch My Hero Academia: Season 6 (2022) on Netflix Denmark!

Sorry, My Hero Academia: Season 6 is not available on Danish Netflix, but you can unlock it right now in Denmark and start watching! With a few simple steps you can change your Netflix region to a country like Japan and start watching Japanese Netflix, which includes My Hero Academia: Season 6.

Change your Netflix Country
My Hero Academia: Season 6

My Hero Academia: Season 6
Netflix Denmark

  4.5 / 5.0 (compiled from 1 review source)
My Hero Academia: Season 6 is not available in Denmark BUT it can be unlocked and viewed!
Buy from Amazon
Teen TV Shows, Anime Series, Shounen Anime, Action Anime, TV Shows Based on Manga, Japanese

Synopsis

After he saves a bully from a Villain, a normal student is granted a superpower that allows him to attend a high school training academy for Heroes.

Unable to Watch without Unlocking

Cast

Sayaka Kinoshita, Miho Sakurazaka, Aki Ogasawara, Koki Uchiyama, Koji Okino, Kohei Amasaki, Kenta Kamakari, Kei Shindou, Daiki Yamashita, Ryo Hirohashi, Kaori Nazuka, Tasuku Hatanaka, Hiroyuki Yoshino, Tetsu Inada, Kenichi Ogata, Toshiki Masuda, Kaito Ishikawa, Wataru Hatano, Aoi Yuki, Akeno Watanabe, Junichi Suwabe, Ayane Sakura, Yoshitsugu Matsuoka, Nobuhiko Okamoto, Eri Kitamura, Akio Otsuka, Yuichi Nakamura, Kenta Miyake, Yoshimasa Hosoya, Marina Inoue, Yuki Kaji