Get American Netflix

How to watch Durarara!!: Durarara!! x2 Ketsu (2010) on Netflix Switzerland!

Sorry, Durarara!!: Durarara!! x2 Ketsu is not available on Swiss Netflix, but you can unlock it right now in Switzerland and start watching! With a few simple steps you can change your Netflix region to a country like Japan and start watching Japanese Netflix, which includes Durarara!!: Durarara!! x2 Ketsu.

Change your Netflix Country
Durarara!!: Durarara!! x2 Ketsu

Durarara!!: Durarara!! x2 Ketsu
Netflix Switzerland

  4.5 / 5.0 (compiled from 1 review source)
Durarara!!: Durarara!! x2 Ketsu is not available in Switzerland BUT it can be unlocked and viewed!
Buy from Amazon
Anime Series, TV Thrillers, Action Anime, Anime based on Light Novels, Mystery & Thriller Anime, Japanese

Synopsis

A young man looking for excitement moves to Ikebukuro, a district in Tokyo, where he finds a world of mystery in which the past and present mesh.

Unable to Watch without Unlocking

Cast

Hochu Otsuka, Hiromi Igarashi, Shozo Iizuka, Atsumi Tanezaki, Yasuyuki Kase, Kikuko Inoue, Kenn, Yoji Ueda, Kiyoyuki Yanada, Masaya Onosaka, Misaki Kuno, Satoshi Mikami, Misato Fukuen, Mariya Ise, Hisako Kanemoto, M・A・O, Takaya Kuroda, Sanae Kobayashi, Kazuma Horie, Toshiyuki Toyonaga, Houko Kuwashima, Daisuke Kishio, Kappei Yamaguchi, Takuma Terashima, Toshiyuki Morikawa, Miyuki Sawashiro, Yuki Ono, Katsuyuki Konishi, Taishi Murata, Ayahi Takagaki, Kana Hanazawa, Eri Kitamura, Akio Otsuka, Yuichi Nakamura, Jun Fukuyama, Mamoru Miyano, Keiji Fujiwara, Daisuke Ono, Hiroshi Kamiya, Saki Fujita, Hiro Shimono, Yuki Kaji